DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Lokacija: Novi Sad

Broj izvršilaca: 1

Angažovanje za puno radno vreme


VAŠ ZADATAK BI BIO:

 • Učestvovanje u izradi dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini, ustrojavanje Evidencija, izrada Pravilnika BZnR, uputstva za bezbedan i zdrav rad...),
 • Učestvovanje u izradi dokumentacije iz oblasti zaštite od požara (Pravila ZOP, Planovi ZOP, Planovi evakuacije, uputstva za postupanje u slučaju požara...),
 • Obuka radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara,
 • Pregled i ispitivanje opreme za rad,
 • Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija,
 • Izrada stručnih nalaza o izvršenim pregledima.
 • Učestvovanje u izradi Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimum VII stepen stručne spreme – elektrotehničkog smera (poželjan smer: Energetika),
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket + Internet, AutoCAD),
 • Najmanje 5 godine radnog iskustva u struci ili 3 godine radnog iskustva na poslovima pregleda opreme za rad,
 • Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - prednost,
 • Položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara - prednost,
 • Fokusiranost na ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • Vozačka dozvola "B" kategorija, aktivan vozač.

ŠTA MI NUDIMO?

 • Motivišuća i prijatna radna atmosfera,
 • Redovna isplata i stimulacija u skladu sa učinkom,
 • Mogućnost usavršavanja i napredovanja,
 • Mogućnost zapošljavanja na neodređeno vreme,
 • Radno vreme - radnim danima od 8 do 16h, vikend slobodan.
 • Stručna usavršavanja
 • Dodatno plaćene stručne ispite i licence (pomoć oko dobijanja istih)

Ukoliko smatrate da ispunjavate zahtevane uslove iz konkursa, svoj CV na srpskom jeziku sa priloženom fotografijom i motivacionim pismom možete proslediti i elektronski na sledeću adresu: OVDE


Iako veoma cenimo svakog prijavljenog kandidata i interesovanje za našu kompaniju, biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.


Konkurs je OTVOREN!


About Us

Elektronska forma: