INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

BEZBEDNOST OD POŽARA

Protiveksplozijska zaštita

 

 

NAPOMENA: Shodno Zakonu o zaštiti od požara, svi subjekti koji su razvrstani u jednu od tri postojeće kategorije ugroženosti od požara, MORAJU da imaju urađena Pravila ZOP i Sanacioni plan.Prva i druga kategorija ugroženosti od požara, moraju pored toga da imaju urađen i Plan zaštite od požara.
Primera radi u praksi to izgleda ovako. MUP,Sektor za vanredne situacije, preko određene Uprave za vanredne situacije, kao što je Novi Sad, Beograd,Kikinda....preko ovlašćenih policijskih inspektora, vrši pregled objekata tj. određenih subjekata. Pregledom se prikuplaju osnovni Podaci o normativnom uređenju zaštite od požara, Podaci o organizovanju zaštite od požara, Ko je odgovorni radnik za sprovođenje mera zaštite od požara,Opis objekta.
Nakon pregleda ovlašćeni inspektor subjektu dostavlja ZAPISNIK o izvršenom osnovnom inspekcijskom pregledu objekta. Zapisnik sadrži i uočene nedostake ( ukoliko postoje) i PREDLOG MERA I ROKOVA za otklanjanje uočenih nedostataka. U predlogu mera i rokova inspektor se poziva na pravni osnov određenog zakona, standrada,pravilnika....
Nakon dostavljenog zapisnika, dostavlja se i REŠENJE.
Ukoliko imate nekih pitanja u vezi primene Zakona o zaštiti od požara, javite nam se na mail.

 

Podzakonska akta Zakona o zaštiti od požara

Više o komentaru  Zakona o zaštiti od požara

Komentar Zakona o zaštiti od požara od Nikole Kleuta

Zakonska regulativa

Zakon o zaštiti od požara

Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara ...

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru

Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi

Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdeveni sistemi, za otkrivanje požara

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri cišcenju sudova za zapaljive tečnosti

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija

Pravilnik o uslovima za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara

Simboli zaštite od požara za tehničke prikaze

Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja