PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara

KO TREBA DA IZRADI PLAN ZOP?


Plan zaštite od požara autonomne pokrajine

Autonomna pokrajina donosi Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara;
 • predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 • propisane proračunske i grafičke priloge.

 • Na Plan zaštite od požara, uključujući i njegove izmene i dopune, pribavlja se saglasnost Ministarstva.


  Plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave

  Jedinica lokalne samouprave donosi Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara;
 • predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 • propisane proračunske i grafičke priloge.

 • Na Plan zaštite od požara, uključujući i njegove izmene i dopune, pribavlja se saglasnost Ministarstva.


  Plan zaštite od požara

  Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara;
 • predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 • propisane proračunske i grafičke priloge;
 • proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.


 • U Planu zaštite od požara, pored podataka iz gore navedenog teksta, bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.

  Plan zaštite od požara (autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i subjekata iz stava 1. ovog člana) mora biti usklađen sa promenama nastalim kao posledica urbanističkih, tehničko-tehnoloških i drugih promena od značaja za zaštitu od požara kroz izmene i dopune plana zaštite od požara.

  Ministar propisuje način izrade i sadržaj planova zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata u prvoj i drugoj kategoriji.

  Na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlja se saglasnost Ministarstva.


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više