PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Plan upravljanja otpadom

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

 • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
 • opasnosti po biljni i životinjski svet;
 • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
 • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
 • nivoa buke i neprijatnih mirisa.

 • Vrste otpada

  Vrste otpada u smislu ovog zakona su:

 • komunalni otpad (kućni otpad);
 • komercijalni otpad;
 • industrijski otpad.

 • Klasifikacija otpada

  Otpad se razvrstava prema katalogu otpada.

  Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema poreklu i sastavu.

  Opasan otpad se klasifikuje, kada je neophodno, prema graničnim vrednostima koncentracije opasnih materija.

  Vlasnik i/ili drugi držalac otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa ovim zakonom.

  Radi utvrđivanja sastava i opasnih karakteristika otpada lice je dužno da izvrši ispitivanje opasnog otpada, kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti opasan otpad.


  Upravljanje otpadom organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa zakonom.


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više