INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Novosti

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Program javne rasprave o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

Obrazloženje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

Podzakonska akta Zakona o zaštiti od požara

Više o komentaru  Zakona o zaštiti od požara

Komentar Zakona o zaštiti od požara od Nikole Kleuta