MONTAŽA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite

Servisiranje

Redovno servisiranje i održavanje je jedna od ključnih stavki kako bi ste bili sigurni da će Vaš sistem funkcionisati besprekorno u svakom trenutku. Napredna tehnologija u našem servisnom centru osigurava da ćemo uvek biti spremni da u najkraćem roku, servisiramo Vaš sistem.

Tehnička podrška i održavanje

Zaštitite vašu kuću i porodicu, vaše preduzeće sa našom 24-časovnom, vrhunskom uslugom monitoringa. Vašim izborom sigurnosnog sistema pod nadzorom, i planova servisa, lako možete dobiti uslugu koja će biti pravo rešenje za vas i vašu porodicu. Ceo naš tim stoji iza Vas Sa 24 časovnim, 365 dana u godini nadzorom vašeg sigurnosnog sistema, možete se opustiti, imajući na umu da je naš tim uvek u stanju pripravnosti, bez obzira da li ste Vi kod kuće ili ne.

Veza izmedu sistema tehničkog obezbeđenja i centra za tehničko obezbeđenje ostavruje se putem direktne veze, poprečnih veza, telefonskih linija, mobilnom telefonijom, radio vezom. Kontrolni centar ima svoju funkciju 24 sata dnevno. U samom centru je smeštena sva potrebna tehnička oprema, koju nadgleda i kontroliše stručno obučen, snalažljiv i komunikativan radnik.

Ovaj vid tehničke podrške sastoji se u kompletnom preuzimanju brige o radu i ispravnosti protiv-provalnog alarmnnog sistema.

 • Preventivni kompjuterski monitoring 24 sata
 • Redovni servisni pregledi kompletnog sistema svaka 3 meseca
 • Vanredni sevisi – u slučaju eventualnih kvarova na sistemu
 • Prioritetan izlazak i intervencija servisne ekipe po pozivu
 • Mogućnost prijema mesečnih izveštaja o kompletnom radu sistema
 • BESPLATNA zamena SVIH neispravnih i dotrajalih delova – BESPLATNA REDOVNA zamena akumulatorskih baterija u sistemu svaka 24 meseca
 • Svi klijenti koji koriste ovu vrstu usluge 5 godina neprekidno, nakon pete godine BESPLATNO im se ZAMENJUJE ALARMNA CENTRALA
 • Servisna tehnička podrška

 • Redovni servisni pregledi kompletnog sistema svaka tri meseca
 • Vanredni servisi – u slučaju eventualnih kvarova na sistemu
 • Preventivni kompjuterski monitoring – nadzor 24 sata
 • Prioritetan izlazak i intervencija servisne ekipe po pozivu
 • Mogućnost prijema mesečnih izveštaja o kompletnom radu sistema
 • Svi delovi sistema koji se menjaju ili opravljaju padaju na teret vlasnika – korisnika protiv-provalnog alarmnog sistema • KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više