INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

- Izdavanje mišljenja na projektno tehničku dokumentaciju
- Izrada spoljne tehničke kontrole na projektno-tehničku dokumentaciju
- Uverenje o primenjenim merama zaštite na radu za nove proizvode
- Uverenje o primenjenim merama zaštite na radu za uvezene proizvode
- Radna mesta sa posebnim uslovima rada
- Beneficirani radni staž
- Ocena izvedenih radova

MERENJE I ISPITIVANJA
MAŠINSTVO


1. Ispitivanje rezervoara, sudova i cevovoda
2. Ispitivanje ultrazvukom
3. Ispitivanje termičkih postrojenja
4. Ispitivanje kvaliteta izolacije i korozije
5. Ispitivanje gasnih instalacija, opreme i uređaja
6. Kontrola sudova
7. Liftovi
8. Klimatizacija i ventilacija

ELEKTROTEHNIKA


1. Otpor izolacije
2. Otpor uzemljenja
3. Otpor zaštitnog strujnog kola
4. Merenje napona koraka
5. Podešavanje releja

Zakonska regulativa

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline

Pravilnik o evidenciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

Obrazac 1 - Izveštaj o povredi na radu

Obrazac 2 - Izveštaj o profesionalnom oboljenju

Obrazac 3 - Izveštaj o oboljenju u vezi sa radom

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Obrazac 1 - Uput za pregled vida

Obrazac 2 - Uput za ciljani oftalmološki pregled