INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

"Napredna obuka za bezbednost od požara"


 
Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevnu informativno - instruktivnu obuku u hotelu Palace u Beogradu 27. maja 2016. godine pod nazivom “NAPREDNA OBUKA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA”
 
Predavač na seminaru je bio: Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara.
 
Učesnici su imali priliku da saznaju koje su to novine vezane za hidrantske mreže za gašenje požara, kontrolu i održavanje hidrantske mreže, potrebu količinu raspoložive vode, kao i potrošnju (protok) pri gašenju srednjih i većih požara. Takođe su se upoznali sa novijom opremom za gašenje požara vodom, kao i sa sistemima za izvlačenje ili potiskivanje dima – kanali, ventilatori. Predavač je kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima, pored različitog koncepta odimljavanja – uz primenu ispusnika, govorio i o izvođenju ispuštanja dima – ispusnici dima, motorne klapne, žaluzine, kao i o elementima za nadoknadu vazduha.
 
Naprednu obuku za bezbednost od požara pohađali su mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije same obuke, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja obuke.
 
Po oceni učesnika, napredna obuka je zadovoljila njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.