INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

“Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata
s obzirom na uslove evakuacije pri požaru”


 
Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 05. Februara 2016. godine pod nazivom “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru.”
 
Predavač na seminaru je bio:
Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara u MUP-u.
 
Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Govorilo se o razvoju požara u prostorijama javnih objekata i shodno tome potrebama za hitnom evakuacijom, proračunom evakuacije i proračunom kapaciteta broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekata. Učesnici su imali priliku da se upoznaju koji su to poslovi predviđeni Zakonom o zaštiti od požara koje treba da obavljaju lica zadužena za bezbednost od požara u preduzećima i koje mere zaštite od požara je neophodno sprovoditi u situacijama neposredne opasnosti od izbijanja požara, elementarnih nepogoda i dr. U praksi se pokazalo da prilikom izrade određene dokumentacije najviše vremena se izdvoji na ovome, a kada su u pitanju konsultacije sa inspektorima MUP-a. Sa autorom SRPS TP 21 detaljno se kroz interaktivni pristup govorilo o problematici i zajedničkom rešavanju problema iz prakse.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali arhitekte, projektanti, mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća, opština, stručna lica osposobljena za poslove ZOP kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.