INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

“Zakon o zaštiti uzbunjivača i zakon o sprečavanju
zlostavljanja na radu u praksi”

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je informativno – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 25. decembra 2015. godine pod nazivom “Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u praksi.”
 
Predavači na seminaru su bili: Marijana Šarac, sudija prekršajnog suda u Beogradu. Olga Vučković Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirovno rešavanje radnih sporova, sertifikovan trener za obuke u oblasti mobinga od EU i autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
 
Učesnicima na seminaru su bila predstavljena dva kompatibilna zakona: Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao i objašnjenje česte nejasnoće u smislu pojmova, prava i obaveza zaposlenih i poslodavca, internog i eksternog procesuiranja, sankcionisanja i zaštite, zloupotrebe prava na zaštitu, uz interaktivni pristup i primere iz prakse.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji, prosvetni i zdravstveni radnici, kao i sindikati. Cilj seminara je bio ovladavanje principima primene Zakona, pri čemu su učesnici bili upoznati sa sudskom zaštitom uzbunjivača i naknadom štete, kao i uticajima primene Zakona u sporovima iz radnih odnosa, odnosno upravnim sporovima, kao i zaštitom od mobinga.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.