INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA I PODZAKONSKIH PROPISA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 26. Oktobar 2015. godine pod nazivom “Inspekcijski nadzor nad primenom zakona i podzakonskih propisa u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.”
 
Predavač na seminaru je bila: Maja Ilić, dipl.inž.tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove. Poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti radnih odnosa i bezbednost i zdravlјe na radu. U svojstvu predavača održala veliki broj predavanja iz oblasti upravlјanja projektima, konsaltinga i promena, veština prezentacije i izveštavanja, kao i predavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i radnih odnosa za poslodavce, zaposlene, predstavnike zaposlenih za bezbednost i zdravlјe na radu i lica za bezbednost i zdravlјe na radu iz različitih grana delatnosti, a pre svega iz visokorizičnih delatnosti, kao što su građevinarstvo, hemijska industrija i drvoprerađivačka industrija. Takođe, u svojstvu predavača držala predavanja za državne službenike ( normativce) na temu zakonodavnog procesa.
 
Aktivno učestvovanje u radu međunarodnih konferencija, koordinator obuke inspektora rada za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i jedan od autora Priručnika i Metodologije za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i Instrukcije za postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. U svojstvu predstavnika Inspektorata za rad imala aktivnu ulogu kao član Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru i Radne grupe za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu. Trenutno, imenovana za člana Posebne radne grupe za izradu podzakonskih akata vezanih za Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i Radne grupe za pripremu preliminarnog spiska privrednih društava i drugih organizacija čija je delatnost projektovanje, izgradnja i nadzor u oblasti saobraćajne infrastrukture radi formiranja jedinstvene evidencije ( tzv. bela i crna lista) navedenih privrednih društava i drugih organizacija u oblasti saobraćajne infrastrukture.
 
Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme: Postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa sa posebnim osvrtom na uređivanje prava, obaveza i odgovornosti, nova ovlašćenja inspektora, izvršne isprave i prekršajne naloge (u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o radu); Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pojedinih podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - ukazivanje na najčešće propuste poslodavaca (primeri iz prakse); Poseban osvrt na inspekcijske nadzore nad primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Novim propisima u oblasti rada proširene su nadležnosti i ovlašćenja inspektora rada, a poslodavci imaju dodatne obaveze i odgovornosti, sa kojima treba da budu upoznati kako bi primenjivali zakone, preventivno delovali i izbegli prekršajnu i krivičnu odgovornost. Učesnici na seminaru su se kroz interaktivni pristup i praktične primere upoznali sa novinama u propisima u oblasti rada.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.