INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Održan seminar "Kako dobiti finansiranje za istraživačke i inovativne projekte EU programa ››HORIZON 2020‹‹"

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 30.09.2015.godine pod nazivom „Kako dobiti finansiranje za istrazivačke i inovativne projekte EU programa ››Horizon 2020‹‹ .”
 
Predavač na seminaru je bio:
Ratko Bojović, Izvršni direktor Evropske trening akademije (ETA) i Balkanske Bezbednosne Mreže (BSN), diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ispred BSN tima učestvovao u pripremi i pisanju projekata za FP7, Horizon 2020 i Tempus na kojima učestvuje BSN, radio kao šef tima za analizu i monitoring BSN-a više od 3 godine, pružao informacije brojnim srpskim organizacijama i preduzećima o mogućnostima za finansiranje projekata, a posebno o postojećim izvorima finansiranja iz EU fondova, kao i o raspisanim i očekivanim konkursima. U saradnji sa Privrednom komorom Beograda učestvovao u realizaciji više od 50 info sesija i treninga za pisanje projekata za EU fondove poslednjih 4 godine, takođe vodio više od 100 treninga u Srbiji i regionu u organizaciji BSN-a od 2010. godine.
 
Učesnicima je jasno predstavljeno kako pripremiti projekat za istraživačko – inovacijski program Horizont 2020, preko koga od ove godine Europska Unija plasira finansijska sredstva za istraživačke organizacije, preduzeća i druge organizacije koje se bave istraživanjem i inovacijama.
Na ovom seminaru, kroz praktičan rad, tokom obuke, uz korišćenje primera iz prakse,polaznici su:

Seminar su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora koji su iznosili svoje ideje za projekte i zahvaljujući interaktivnosti predavača dobili praktične savete na koji način mogu doći do informacija vezanih za svoje projekte.