INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata
s obzirom na uslove evakuacije pri požaru

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 25. Septembra 2015.godine pod nazivom “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru.”
 
Predavač na seminaru je bio:
Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara u MUP-u.
 
Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Govorilo se o razvoju požara u prostorijama javnih objekata i shodno tome potrebama za hitnom evakuacijom, proračunom evakuacije i proračunom kapaciteta javnih objekata. U praksi se pokazalo da prilikom izrade određene dokumentacije najviše vremena se izdvoji na ovome a kada su u pitanju konsultacije sa inspektorima MUP-a. Sa autorom SRPS TP 21 detaljno se kroz interaktivni pristup govorilo o problematici i zajedničkom rešavanju problema iz prakse.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.
 
Utisci (komentari) učesnika:
 
„Predavanje sveobuhvatno i korisno za upoznavanje sa ovakvom tematikom.”
„Obuhvaćeno je više tema iz PPZ, konkretni primeri.Seminar je u načelu veoma koristan.”
„Pominjanje raznih životnih situacija koje je predavač lepo opisao i konkretizovao na primerima ZOP-a.Seminar je bio koristan i dosta toga može da se primeni u praksi.”
„Generalno sve teme su dobre i edukativne, mnogo toga se može primeniti u praksi.”