INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

PRIMENA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME KAO I ROBE DVOSTRUKE NAMENE

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva uz saglasnost i stručnu podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija održao je jednodnevni - instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 19. juna 2015. godine pod nazivom " PRIMENA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME KAO I ROBE DVOSTRUKE NAMENE ".
 
Predavači na seminaru su bili:

Jasmina Roskić, Načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija - diplomirani pravnik sa dugogodišnjim stažom na poslovima međunarodnih ugovora, kao i izdavanja dozvola za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene. Od početka je uključena u postupak i propisanu proceduru donošenja Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme kao i zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, podzakonskih akata kao i Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uključena je u proces pregovaranja sa EU i usaglašavanja domaćih propisa u oblasti izvozne kontrole sa zakonodavstvom EU.

Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - Nakon četvorogodišnjeg rada u pravosuđu, od 1986. godine zaposlena u Vladi na poslovima međunarodne ekonomske saradnje. Od 2007. godine pomoćnik je ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Potom od 2012 je pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Vodi sektor za spoljnotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu trgovinsku i ekonomsku saradnju. Tekuće aktivnosti pre svega obuhvataju proces pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) gde je glavni pregovarač i koordinator interministarske saradnje u tom procesu.Učestvovala je u pregovaranju Sporazuma o stabilizacji i pridruživanju sa EU, nadležna za primenu prelaznog trgovinskog sporazuma. Kao glavni pregovarač vodila je pregovore o zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA, i tekuće pregovore o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom. U oblasti regionalne saradnje koordinira aktivnosti prema CEFTA u domenu primene sporazuma i koordinacije sa ostalim relevantnim ministarstvima. U ministarstvu je zadužena i za formulisanje spoljnotrgoviskog sistema i odgovarajućih mera zaštite, kao i promet kontrolisane robe (naoružanje i vojna oprema, roba dvostruke namene). U periodu 2002. do 2007. godine bila je ministar-savetnik Stalni predstavnik Srbije pri STO u Stalnoj Misiji Srbije pri UN u Ženevi. Autor je brojnih tekstova u ekonomskim časopisima u oblasti trgovinske politike.

Učesnicima na seminaru su detaljno predstavljani podzakonski akati doneti radi pune primene Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme i Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. Podzakonski akti podrazumevaju pravilnike za registraciju privrednih subjekata, pravilnik kojim su propisani obrasci zahteva za izdavanje dozvola, obrasci dozvola za izvoz, uvoz, pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, i ostalih pratećih dokumenata, kao i pravilnik sa obrascima zahteva za bezbednosne provere. Pored toga bila su predstavljena pravila i postupak propisan Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i lista roba uz navedenu uredbu.

Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.