INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

NAPREDNI SEMINAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni - instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 9. juna 2015. godine pod nazivom "NAPREDNI SEMINAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA".
 
Predavač na seminaru je bio:
Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara.
 
Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Detaljno je predstavljen Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara koji je Narodna skupština usvojila 20. februara 2015. godine. Učesnici su imali priliku da se upoznaju koji su to poslovi predviđeni Zakonom o zaštiti od požara koje treba da obavljaju lica zadužena za bezbednost od požara u preduzećima i koje mere zaštite od požara je neophodno sprovoditi u situacijama neposredne opasnosti od izbijanja požara, elementarnih nepogoda i dr. Predstavljena je uloga lica za poslove zaštite od požara u planiranju i izgradnji objekata, obuci zaposlenih, vođenju evidencije i dr. Takođe su upoznati sa primenom EU regulative i direktive i standarda EN u Srbiji kao i osnovni pojmovi za procenu rizika, kao i praktična primena indirektne i direktne metode kvantifikacije rizika.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.