INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Uspešno održana stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu

INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Novi Sad, na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013), uspešno je održao stručnu obuku za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu.
 
Program obuke trajao je 4 dana sa početkom u utorak 14. aprila i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prvog dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala tri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izradom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti. Učesnici su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili sve neophodne smernice, kao i materijale koji će im pomoći kako prilikom polaganja tako i prilikom izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Takođe, kandidati su imali mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji stručne obuke. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.