INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Predstavljanje zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva pod pokroviteljstvom MUP-a i uz stručnu podršku  Sektora za vanredne situacije, održao je jednodnevni informativni seminar u „Belgrade city“ hotelu u Beogradu 23. marta 2015. godine pod nazivom "PREDSTAVLJANJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA".
Predavači na seminaru su bili:

  • Predrag Marić, pomoćnik ministra MUP-a, Načelnik sektora za vanredne sit. RS,
  • Ivan Zarev, Načelnik Uprave za preventivu MUP-a, Sektor za vanredne situacije i
  • dr. Proda Šećerov, programski direktor Udruženja za vanredne situacije RS i spoljni saradnik za poslove odbrane i bezbednosti pri kabinetu gradonačelnika grada Beograda.

Seminar je otvorio direktor Instituta za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva Zoran Ignjić. U uvodnom delu predavanja predstavljen je značaj jačanja svesti pojedinca o Zakonu o zaštiti od požara, pravilnom i savesnom postupanju u vanrednim situacijama i ukazivanju na propuste koji se uzrokovali velike požare u proteklom periodu u Novom Sadu.

Nakon uvodnog izlaganja direktora Instituta, reč je preuzeo Predrag Marić, pomoćnik ministra MUP-a, Načelnik sektora za vanredne situacije. U izlaganju Predraga Marića prisutni su imali priliku da čuju detalje Zakona o izmeni i dopuni zakona o zaštiti od požara koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 20.2.2015. godine. Učesnici su imali priliku da čuju metod uspostavljanja efikasnije kontrole bezbednosti objekata, pre svega ugostiteljskih, ali i onih u kojima se okuplja veći broj ljudi, što podrazumeva objekte u kojima se obavljaju delatnosti iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite... Načelnik sektora za vanredne situacije je tokom svog predavanja upoznao prisutne sa najvećim katastrofama i požarima koje su zadesile našu zemlju u prethodnih par godina, kao i sa gubicima koje su te nesreće nosile. Ukazano je i na najveće probleme sa kojima se sektor susreće - nedostatak kontinuiranog ulaganja, nedovoljna edukacija i neadekvatna preventiva.

Ivan Zarev, Načelnik Uprave za preventivu MUP-a je detaljnije govorio i upoznao učesnike sa jednom značajnom izmenom a to je prenošenje obaveza za pribavljanje saglasnosti o sprovedenim merama zaštite od požara sa organa uprave nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole na investitora, odnosno vlasnika objekta. Predstavljen je i gotov Pravilnik o merama zaštite od požara u ugostiteljskim objektima koji uskoro treba da se usvoji, a njime se uvode strožija pravila zaštite od požara.

Za kraj seminara kao primer, predstavljena je uloga i značaj Javnog-privatnog partnerstva. Više o tome rekao nam je dr. Proda Šećerov, programski direktor Udruženja za vanredne situacije RS i spoljni saradnik za poslove odbrane i bezbednosti pri kabinetu gradonačelnika grada Beograda. U okviru predavanja objašnjeno je da u Srbiji postoji normativno-pravni okvir i institucionalna osnova za primenu JPP ali da je i dalje mali broj projekata koji su odobreni od strane Komisije za JPP. Izlaganje dr. Prode Šećerova je bilo sa ciljem da se broj uspešnih projekata  poveća.

Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.