INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Održana napredna obuka za lica zadužena za bezbednost od požara

Centar za edukaciju pri Institutu za integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva d.o.o. Novi Sad u Hotelu Palace u Beogradu 20. februara 2015. godine održao je još jedan uspešan informativno – instruktivan seminar pod nazivom "Napredna obuka za lica zadužena za bezbednost od požara".
Predavač na seminaru je bio Nikola Kleut konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite od požara.

Učesnicima na seminaru su predstavljene tri aktuelne teme gde su upoznati sa zakonom i podzakonskim aktima, Zakona zaštite od požara, koji su u obavezi da primene u svojim preduzećima, kompanijama, kao i važnost primenjivanja istih u praksi. Detaljno im je predstavljen Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koji je Narodna skupština usvojila 8. decembra 2014. godine. Učesnici su imali priliku da se upoznaju koje su to uloge lica za poslove zaštite od požara u planiranju i izgradnji objekata, obuci zaposlenih, vođenju evidencije i dr. Takođe im je predstavljena primena EU regulative i direktive, kao i standarda EN u Srbiji.

Seminar je imao odličan odziv, i predavanje gospodina Kleuta je ocenjeno od strane učesnika, kao veoma korisno i zanimljivo.

Utisci (komentari) učesnika:

„Usklađivanje domaćih propisa sa evropskim standardima, razlozi donošenja zakonskih regulativa, test negorivosti“

„Stručni predavač sa izobiljem iskustva i detaljno pokrivene teme i predviđeni program“

„Nova saznanja, dobri primeri iz dugogodišnjeg iskustva predavača i razumljiva izlaganja“

„Prikaz opšteg stanja u zakonodavstvu iz predmentne oblasti“