INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Održan je seminar "Javno privatno partnerstvo i koncesije, predstavljanje konkretnih ugovora"

Institut za Integrisanu bezbednost u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija  održao je seminar na temu ‘’Javno privatno partnerstvo i koncesije, predstavljanje konkretnih ugovora’’.
Seminar  je održan 10. aprila u hotelu Palace uz prisustvo predstavnika javnih preduzeća i drugih pravnih lica. Iako u Srbiji postoji  normativno-pravni okvir i institucionalna osnova za primenu JPP i dalje je mali broj projekata koji su odobreni od strane Komisije za JPP. Seminar je realizovan sa ciljem da se broj uspešnih projekata  poveća.

Učesnici na seminaru  su upoznati sa oblicima javnih ugovora i načinom izbora privatnog partnera. Predstavljen je Zakon o javnom privatnom partnerstvu, uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanje projekata JPP, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, oblik i sadržina ugovora sa ili bez koncesije, pravna zaštita u postupcima dodele javnih ugovora, kao i ostali aspekti primene Zakona. Predstavljen je mehanizam odlučivanja pri dodeli javnih ugovora, kao i delokrug rada Komisije za javno-privatno partnerstvo i njeni dosadašnji rezultati.

Predavači na seminaru su bili predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija:

Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve neophodne informacije koje su im potrebne za pronalaženje privatnih partnera i sklapanje uspešnih ugovora javnog-privatnog partnerstva.