INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Održan prvi dan naprednog treninga za pripremu i pisanje predloga projekta za EU fondove

Institut za integrisanu bezbednost u saradnji sa Balkanskom bezbednosnom mrežom otpočeo je realizaciju prvog naprednog trodnevnog treninga za pripremu i pisanje predloga projekta za EU fondove.
Prvog dana treninga polaznici su dobili osnovne informacije o Evropskim fondovima koji su na raspolaganju našoj zemlji u periodu od 2014. do 2020. godine. Predstavljene su im osnovne prepreke pred kojima stojimo na putu do bespovratnih sredstava,  kao i razlozi zbog kojih dobijamo sredstva.  Kroz različite sajtove ukazano je na koji način se dolazi do informacija o otvorenim i najavljenim konkursima.  Napravljen je prvi korak ka pripremi i pisanju predloga projekta na taj način što su im predstavljene sve faze razvoja projekta. 

Sve polaznike čeka još dva dana treninga koji će se održati 16. i 17. aprila u Hotelu Palace, Beograd.
Preostala  dva dana  trening će se sastojati iz kombinacije teorijskog i praktičnog rada. Deo treninga će biti posvećen radionicama u kojima će učesnici biti upoznati sa načinom planiranja projekata u timu zajedno sa partnerima - kako ostvariti sinergiju, biće urađena simulacija dizajna i pisanja konkretnog predloga projekta za otvorene konkurse.
Nastavni plan preostala dva dana treninga možete pogledati na sledećem linku.

Svi zainteresovani mogu da se priključe grupi.

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd. 16. i 17. april 2014. godine.

Cena:
Kotizacija uključuje: napredni trening, materijal sa treninga, sertifikat, osveženje i zajednički ručak.
Cena po učesniku: 12.000,00 dinara +PDV (20%) ukupan iznos = 14.400,00 dinara za dva dana treninga.
Svrha uplate: za napredni trening EU fondovi.
Primalac: INSTITUT ZA INTEGISANU BEZBEDNOST
Račun: 160-328103-26 BANKA INTESA

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Prijavu učešća na trening možete izvršiti na:
telefone: 021/65-26-715 ili 021/6398-449 ili 065/30 39 678
e-mail: zastita.preventiva@hotmail.com
kontakt osoba: Milja Živković