INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

"Vanredne situacije u Republici Srbiji – dosadašnja iskustva"

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva pod pokroviteljstvom MUP i uz stručnu podršku  Sektora za vanredne situacije, održao je jednodnevni informativni seminar pod nazivom ‘’Vanredne situacije u Republici Srbiji – dosadašnja iskustva’’. Seminar je održan 28. marta u Hotelu Palace.
Predavači su bili:

Seminar je otvorio direktor Instituta za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva Zoran Ignjić. U uvodnom delu predavanja predstavljeno je Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije, koje je osnovano 07. februara 2014 godine. Tokom izlaganja predstavljeni su ciljevi udruženja, a neki od njih su: jačanje svesti o značaju prevencije vanrednih situacija, edukacija stanovništva za ponašanje u vanrednim situacijama, podsticanje permanentnog poboljšanja sistema upravljanja vanrednim situacijama, razvijanje kulture prevencije…

Nakon uvodnog izlaganja direktora Instituta, reč je preuzeo Predrag Marić, pomoćnik ministra MUP, Načelnik sektora za vanredne situacije. U izlaganju Predraga Marića prisutni su imali priliku da čuju dosadašnja iskustva u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na nivou Republike Srbije.  Načelnik sektora za vanredne situacije je tokom svog predavanja upoznao prisutne sa najvećim katastrofama i nepogodama koje su zadesile našu zemlji u prethodnih par godina, kao i sa gubicima koje su te nesreće nosile. Ukazano je na najveće probleme sa kojima se sektor susreće - nedostatak kontinuiranog ulaganja, nedovoljna edukacija i neadekvatna preventiva.

Goran Nikolić, Načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice, više nam je rekao o ulozi i mestu vatrogasno spasilačke jedinice u reagovanju u vanrednim situacijama. Tokom svog predavanja predstavio je odeljenja u okviru vatrogasno spasilačke jedinice kao i njihove nadležnosti. Upoznao je prisutne sa trenutnim stanjem u vatrogasno spasilačkim jedinicama i ukazao na nedovoljan broj vatrogasaca kao i na probleme sa smeštajnim kapacitetima koji su neophodni za efikasno funkcionisanje. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa situacijama u kojima postupaju kao i sa načinom postupanja u određenim kriznim situacijama.

Zamenik načelnika uprave za civilnu zaštitu Živko Babović u svom delu predavanja ukazao je na obaveze i odgovornosti lokalne samouprave u sistemu zaštite i spasavanja. Predstavnicima lokalnih samouprava ukazano je na značaj ispunjavanja obaveza koje nalaže član 15. Zakona o vanrednim situacijama, tj. na obavezu i značaj donošenja Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, obrazovanje štaba za vanredne situacije, određivanje osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje, izrada Procene ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, formiranje, organizovanje i opremanje jedinica civilne zaštite i drugo.

Za kraj seminara kao primer, predstavljeno je upravljanje i postupanja u vanrednim situacijama  na teritoriji Beograda. Više o tome rekla nam je Sanja Vuksanović Žugić, Načelnik uprave za upravljanje rizicima. U okviru predavanja ukazano je na nekoliko akcidenata koji su se desili na teritoriji grada Beograda proteklih godina.

Seminaru su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.
Jedan od narednih koraka Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije jeste organizacija  konferencije na temu vanrednih situacija, sa međunarodnim učešćem zemalja iz okruženja i šire, koji bi preneli svoja iskustva iz oblasti  vanrednih situacija.

Više  informacija o radu Udruženja za vanredne situacije možete pronaći na sajtu http://www.vanredne-situacije.net