INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Stručna obuka pete grupe polaznika

Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013), i peta  grupa polaznika uspešno je prošla stručnu obuku u organizaciji Instituta za integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva, Novi Sad i Inovacionog Centra Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.  Stručna obuka je održana u Beogradu u period od 24. februara - 01. marta.

Program obuke trajao je 6 dana i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prva tri dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala tri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izradom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.

1. Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet bezbednosti Beograd
2. Prof. dr Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti Beograd
3. Mila Jegeš, Specijalista bezbednosnog menadžmenta
4. Nenad Komazec, Saradnik Inovacionog centra pri Fakultetu bezbednosti Beograd
5. Željko Radaš, Specijalista bezbednosnog menadžmenta u EMS
6. Prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti Beograd