INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Održan seminar: "Predstavljanje novih zakona u oblasti izvozne kontrole"

Održan seminar
’’Predstavljanje novih zakona u oblasti izvozne kontrole’’

Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva u okviru kojeg deluje Mensa centar za edukaciju, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, organizovao je još jedan seminar pod nazivom " PREDSTAVLJANE NOVIH ZAKONA U OBLASTI IZVOZNE KONTROLE - primena novog Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme i podzakonskih akata u praksi".

Seminar se održao u Hotelu Palace, u Beogradu 18. februara 2014. godine.
Seminaru je prisustvovao veliki broj proizvođača, uvoznika i izvoznika robe dvostruke namene.
Gospođa Jasmina Roskić (načelnik odeljenja za Sporazume o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koncesije i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) predstavila je novi Zakon o uvozu i izvozu robe dvostruke namene, koji je usvojen prošle godine („Službeni glasnik RS“, br. 95/13), sa posebnim osvrtom na zakonodavstvo i praksu zemalja Evropske unije u  ovoj oblasti.

U drugom delu predavanja gospođa Bojana Todorović (pomoćnik ministra, Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) pažnju je posvetila trenutnom stanju u oblasti izvozne kontrole naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji. Prisutni su upoznati sa najznačajnijim novinama predviđenim novim Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme koji je usvojen u decembru 2013. godine od strane Vlade i trenutno se nalazi u proceduri razmatranja i usvajanja od strane Narodne skupštine. Predstavljena su EU pravila i relevantno zakonodavstvo sa kojim je usklađen novi Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme.

Seminar je imao odličan odziv i prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom kao i idejom da se seminar ovog tipa održi.