INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Seminar "Primena Zakona o zaštititi od požara i Zakona o vanrednim situacijama u obrazovnim ustanovama"

Institut za integrisanu bezbednost Zaštita preventiva u okviru kojeg deluje Centar za edukaciju održao je u petak 07. februara u Hotelu Palace seminar na temu ‘’Primena Zakona o zaštititi od požara i Zakona o vanrednim situacijama u obrazovnim ustanovama’’.

Seminaru su prisustvovali rukovodioci obrazovnih ustanova kao i referenti protivpožarne zaštite.

Predavači na seminaru su bili:

Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa, koji poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara i Slavica Pavlović, saradnik centra za analizu rizika u upravljanje krizama u vanrednim situacijama i saradnik Inovacionog centra pri Fakultetu bezbednosti u Beogradu.

Nikola Kleut prisutne je upoznao sa obavezama koje nalaže Zakon o zaštititi od požara (izradom Plan zaštite od požara i Pravila zaštite od požara, izrada Pravila i Plana evakuacije za osnovne, srednje škole, visoke škole, akademije i fakultete). Istakao je koji su to poslovi referenata protivpožarne zaštite kao i šta obuhvata inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.

Slavica Pavlović predstavila je Zakon o vanrednim situacijama i podzakonske akte koji se odnose na obrazovne ustanove. Istakla je važnost sprovođenja ovog zakona u obrazovnim ustanovama kao i obavezu izrade Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Planova zaštita i spasavanja u vanrednim situacijama.

Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo jer su na ovom seminaru dobili odgovore na pitanja koja su imali i time razrešili nejasnoće koje se javljaju prilikom njihovog rada u praksi.