INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Seminar "Poslovi rukovodioca i referenta za bezbednost od požara u preduzeću"

Institut za integrisanu bezbednost, 17.01.2014. u Hotelu Palace, Beograd, uspešno je održao seminar na temu ‘’Poslovi  rukovodioca i referenta za bezbednost od požara u preduzeću’’.

Predavač na seminaru je bio Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa.

Na seminaru su predstavljeni poslovi koji su predviđeni Zakonom o zaštiti od požara koje treba da obavljaju rukovodioci i referenti za bezbednost od požara. Bilo je reči o merama zaštite od požara koje je neophodno sprovoditi, o ulozi lica za poslove zaštite od požara u planiranju i izgradnji objekata, obuci zaposlenih, vođenju evidencija i dr. Takođe učesnici su upoznati sa načinima izrade Plana zaštite od požara i Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije, a razjašnjene su im i najčešće nedoumice koje se javljaju prilikom proračuna evakuacije.

Seminar je imao odličan odziv i predavanje gospodina Kleuta je ocenjeno od strane učesnika kao veoma korisno i zanimljivo.

Zbog velikog interesovanja uskoro će isti seminar biti ponovljen u Novom Sadu.