INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Seminar "Primena Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj  delatnosti"

INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST organizovao je 16. decembra u Belgrade City hotelu u Beogradu informativni seminar pod nazivom

PRIMENA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU I ZAKONA O DETEKTIVSKOJ  DELATNOSTI

U Narodnoj skupštini Republike Srbije donet je  Zakon o privatnom obezbeđenju, kao i Zakon o detektivskoj delatnosti sa čime su se stvorili uslovi da se otpočne sa pripremama kako subjekata koji se bave ili žele da se bave poslovima privatnog obezbeđenja, kao i poslovima detektivskih delatnosti.
Predavači na seminaru bili su dr Mladen Milošević sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu, direktor Inovacionog centra, koji izvodi nastavu iz predmeta Uvod u pravo, Krivično pravo i Upravno pravo. Takođe bavi se naučnim istraživanjima u oblasti krivičnih nauka i član je redakcije biltena Bezbednost u Srbiji.
Predavač je bio i dr Goran J. Mandić sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu, docent na Sistemima obezbeđenja i zaštite, a koji se bavi problematikom sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja preduzeća, projektujući sisteme za potrebe preduzeća i institucija. Član je redakcijskog odbora časopisa Security od njegovog osnivanja.

Na seminaru je bilo reči o tome koji su to uslovi za dalje bavljenje poslovima privatnog obezbeđenja i detektivskih delatnosti. Učesnicima je objašnjeno kako će se sticati licence za obavljanje poslova obezbeđenja za pravna lica i preduzetnike, koje su vrste licenci za pravna i fizička lica i koji su uslovi za njihovo sticanje, koliko vrsta licenci je predviđeno za te poslove, koliko će iznositi naknade za sticanje licenci, ko izdaje licence, ko vrši pripremu za sticanje licenci, ko može sve da se bavi tim poslovima, i koja je uloga MUP kod privatnog obezbeđenja.
Učesnici na seminaru bili su pravna lica i preduzetnici koji pružaju usluge, odnosno vrše poslove zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom, poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki, održavanje reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i dugim mestima okupljanja građana (redarske službe), a koji su registrovani za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe (samozaštitna delatnost) i pravna lica i ostali subjekti koji angažuju druga pravna lica za poslove privatnog obezbeđenja.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve neophodne informacije koje su im potrebne za nastavak rada ili otpočinjanje bavljenja poslovima privatnog obezbeđenja ili detektivskih delatnosti.