INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

KOORDINATORI

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu kao i Uredbom o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i ovlašćenjem Ministarstva rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu ( Broj Uverenja 152-02-00965/2010-01), kao i saradnjom sa drugim, obavljamo poslove Koordinatora u fazi izrade projekta i Koordinatora u fazi izvođenja radova.

Posebno napominjemo da je primena Uredbe počela 01. Jula 2011 godine o čemu je i direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, nakon konsultacije sa inspekcijom rada, dala mišljenje o primeni navedenog propisa.

Pozivamo sve investitore, odnosno zastupnike investitora koji su posle 01. jula 2011. god. započeli poslove a shodno Uredbi ili to nameravaju u narednom periodu, da nam se jave ukoliko žele da ih mi zastupamo.

.