INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Seminar ''Zaštita i spasavanje u Republici Srbiji'' - 13. septembar 2013.

Još jedan uspešan seminar je za nama.
  Ovaj put Institut za integrisanu bezbednost je organizovao seminar na temu ''Zaštita i spasavanje u Republici Srbiji'' koji je organizovan pod pokroviteljstvom MUP-a  i sa stručnom podrškom Sektora za vanredne situacije.
Seminar je održan u Belgrade City hotelu 13. septembra.

Cilj seminara je bilo upoznavanje određenih subjekata, odgovornih  lica, ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji sa postupkom izrade Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Planova zaštite od udesa, na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, a koja je u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama.

Predavači na seminaru su bili:

Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja predavanja.

Seminar je medijski propraćen:

Foto galerija Tanjug - Tanjug

RTV izveštaj - RTV

B92 izveštaj - B92

Tanjug video zapisi - Tanjug...

Institut zaštite ekologije i informatike - IZEI