INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane samog  poslodavca predstavlja izuzetak koji je propisan zakonom i uslovljen je brojem zaposlenih (do 10) i vrstom delatnosti (neproizvodna).

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu regulisana je obaveza poslodavca da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima ako ima do 10 zaposlenih

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu.

Licenca jeste ovlašćenje koje ministar nadležan za rad daje pravnom licu za obavljanje određenih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Često u praksi od strane poslodavaca angažuje se pravno lice koje ima licencu za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu i to onih preduzeća koja se bave proizvodnjom, građevinske delatnosti, kao i veće kompanije koje imaju više od 10 zaposlenih.

Sa određenim preduzećem pravi se ugovor o angažovanju i preduzeće koje ima licencu je odgovorno u angažovanom preduzeću za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Koliki će novčani iznos za takvu vrstu usluge na mesečnom nivou biti zavisi od:

Deo poslova koje lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja u skladu sa zakonom nalazi se u članu 40 zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

»INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST« ima licencu  za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
Ukoliko ste zainteresovani da Vam mi vodimo poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu ili želite da nas pitate u vezi toga, javite nam se na mejl ili nas nazovite telefonom.