Referent zaštite od požara: Naš Institut poseduje ovlašćenje MUP-a za obavljanje organizovanja poslova zaštite od požara za "II" i "III" kategoriju ugroženosti od požara.

Referent zaštite od požara

OBAVEŠTENJE: od 17.11.2021. godine Institut Zaštita Preventiva DOO je od strane MUP-a, Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio REŠENJE gde se daje
OVLAŠĆENJE za OBAVLJANJE POSLOVA OORGANIZOVANJA ZAŠTITE OD POŽARA U SUBJEKTIMA "II" I "III" KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA.
Na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara, privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice je u obavezi da organizuje poslove zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara.

Vanredne situacije

OBAVEŠTENJE: Institut Zaštita Preventiva DOO je od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio sledeća REŠENJA:
31.05.2019. - OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.
18.04.2019. - OVLAŠĆENJE za IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA
03.04.2019. - OVLAŠĆENJE za IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.

Čime se mi bavimo?

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi inženjerskim delatnostima-tehnickim savetovanjima, konsalting uslugama iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine kao i obavljanjem poslova iz oblasti vanrednih situacija.

Stručno ispitivanje

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi ispitivanjem elektro i gromobranskih instalacija, opreme za rad koja je podložna periodičnim ispitivanjima, uslova radne okoline (mikroklima, buka...)

STRUČNA OBUKA VS

Stručna obuka se orgаnizuje zа fizičkа licа kao preduslov pristupanju ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika.
Osobe koje uspešno zаvrše ovo stručnu obuku dobijаju Potvrdu o obučenosti.

Pročitaj više...

STRUČNA ISPITIVANJA

Ispitivanje elektro instalacija
Ispitivanje gromobranskih instalacija
Ispitivanje opreme za rad (viljuškari, građevinske mašine, mašine u proizvodnjama, pogonima, pekarama...
Ispitivanje gasnih instalacija
Ispitivanje uslova radne okoline

AKCIJA ZA NAŠE KOMITENTE

U okviru mesečne naknade vodimo evidenciju i vršimo ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, kao i opreme za rad, i to BEZ DODATNIH TROŠKOVA po Vašu kompaniju.
Posebne pogodnosti nudimo novim klijentima!

Kontaktirajte nas

Bezbednost i zdravlje na radu

USLUGE:

 • Lice za bezbednost i zdravlje na radu
 • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Program obuke BZR
 • Vođenje evidencijа iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (obrasci 1 - 14)
 • Uputstva za bezbedan i zdrav rad
 • Prijava izvođenja radova
 • Elaborat o uređenju gradilišta
 • Obuka radnika
 • Koordinator u fazi izrade projekta
 • Koordinator u fazi izvođenja radova
 • Priprema dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Revizija postojeće dokumentacije
 • Konsultantske usluge

STRUČNA ISPITIVANJA:

 • Pregled i ispitivanje opreme za rad
 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost, fizičke i hemijske štetnosti)
 • Merenje buke u životnoj sredini
 • Ispitivanje gasnih instalacija, opreme i uređaja
 • Pregled primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad
 • Pregled i ispitivanje opreme u »Ex« izvedbi


Zaštita od požara

USLUGE:

 • Organizovanje poslova zaštite od požara za subjekte u II i III kategoriji ugroženosti od požara
 • Plan zaštite od požara
 • Pravila zaštite od požara
 • Elaborat zaštite od požara
 • Glavni projekat zaštite od požara
 • Normativna akta zaštite od požara
 • Program osnovne obuke radnika
 • Obuka radnika
 • Konsultantske usluge

ISPITIVANJA:

 • Pregled i ispitivanje aparata za početno gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje hidrantske instalacije
 • Pregled i ispitivanje stabilnih sistema za gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sistema za dojavu požara
 • Pregled i ispitivanje instalacije i opreme u »Ex« izvedbi


Vanredne situacije

USLUGE:

 • Procenа rizika od katastrofa
 • Plan zaštite i spasavanja
 • Plan zaštite od udesa
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Organizovanje stručnog ispita za Licencu za izradu Procene rizika od katatrofa i Plana zaštite i spasavanja
 • Konsultantske usluge

U skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja lice koje je prijavljeno za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja sa prethodno završenom obukom je kandidat za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit se realizuje u organizaciji pravnog lica koje poseduje ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Kako se prijaviti na obuku? Plan obuke kandidata


Zaštita životne sredine

USLUGE:

 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Procena opasnosti, odnosno rizika od udesa i opasnosti od zagađivanja životne sredine o merama pripreme za mogući udes i merama za otklanjanje posledica udesa
 • Monitoring
 • Prethodna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu
 • Detaljna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu
 • Plan upravljanja otpadom
 • Vođenje evidencije kretanja otpada
 • Pravilnik o postupanju sa otpadom
 • Plan i program sanacije
 • Savetnik za hemikalije


Sistem tehničke zaštite

USLUGE

 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Planiranje sistema tehničke zaštite
 • Montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite

OPREMA:

 • Alarmni sistemi
 • Video obezbeđenje
 • Profesionalni Alko-test uređaji i aparati
 • Audio i video interfonski sistemi
 • Automatika za kapije
 • Kontrola pristupa i radnog vremena
 • Kripto zaštita
 • Sistemi detekcije prolaska na crveno svetlo i brzine kretanja
 • GPS praćenje vozila
 • GPS praćenje vozila
 • Kontrolni centar


ZA VAS IZDVAJAMO NAJTRAŽENIJE USLUGE


Institut Zaštita Preventiva DOO je konsultanska licencirana kuća koja Vam nudi usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protiv požarne zaštite, životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu regulisana je obaveza poslodavca da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji ima licencu izdatu od Ministarstva i nadležne uprave.

Izrada Akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je u obavezi da uradi procenu za svako radno mesto.

Izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Članom 15. Zakona, Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja; privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Pregled i ispitivanje opreme za rad i elektro instalacija

Po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je u obavezi da vrši periodične preglede opreme za rad koja je podložna ispitivanju i da o ispravnosti mašina dobije stručni nalaz. Periodično ispitivanja opreme se obavlja u intervalu ne dužem od 3. godine. Institut Zaštita Preventiva DOO je licencirana kuća od strane ovlašćenog ministarstva.

Izrada Pravila ZOP sa planom evakuacije i Planova ZOP

Shodno Zakonu o zaštiti od požara, svi subjekti koji su razvrstani u jednu od tri postojeće kategorije ugroženosti od požara, MORAJU da imaju urađena Pravila ZOP. Prva i druga kategorija ugroženosti od požara, moraju pored toga da imaju urađen i Plan zaštite od požara.

Obuka radnika iz BZR i ZOP

Poslodavac je u obavezi da vrši periodičnu obuku zaposlenih radnika za bezbedan i zdrav rad i to: za radna mesta sa povećanim rizikom jednom godišnje, dok je za ostala radna mesta period obučavanja 4 godine. Iz oblasti zaštite od požara poslodavac je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih u roku od 30 dana od dana stupanja radnika na posao.

Najčešća pitanja i odgovori

101

URAĐENIH PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

151

URAĐENIH PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

1781

ZADOVOLJNIH KLIIJENATA

103

GDE SMO ODGOVORNO LICE ZA BZR

Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara,
životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama!

KONTAKT

KONTAKT

NAŠA LOKACIJA

Heroja Pinkija 55, 21000 Novi Sad

E-MAIL

centar-preventiva@eunet.rs
direktor@procena-rizika.com
office@procena-rizika.com

POZOVITE NAS

Novi Sad - 021 6526 715, 021 6398 449 - FAX

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak: 08 - 16 h

PITAJTE NAS

Ime *

Naziv firme *

E-mail *

Naslov

Tekst poruke *

* Ova polja su obavezna.