Institut Zaštita Preventiva DOO

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi inženjerskim delatnostima-tehnickim savetovanjima, konsalting uslugama iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine kao i obavljanjem poslova iz oblasti vanrednih situacija.

Stručno ispitivanje

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi ispitivanjem elektro i gromobranskih instalacija, opreme za rad koja je podložna periodičnim ispitivanjima, uslova radne okoline (mikroklima, buka...)

Centar za edukaciju

U sklopu Instituta Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada formiran je tim za edukaciju koji je fokusiran na određene projekte i prepoznavanje onih delova sistema, subjekata preduzeća, kompanija, institucija, javnih ustanova kojima je radi daljeg uspešnog rada neophodna dodatna edukaciju i dodatno obrazovanje.

AKCIJA ZA NAŠE KOMITENTE

U okviru mesečne naknade vodimo evidenciju i vršimo ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, kao i opreme za rad, i to BEZ DODATNIH TROŠKOVA po Vašu kompaniju.

STRUČNA ISPITIVANJA

Ispitivanje elektro instalacija
Ispitivanje gromobranskih instalacija
Ispitivanje opreme za rad (viljuškari, građevinske mašine, mašine u proizvodnjama, pogonima, pekarama...
Ispitivanje gasnih instalacija

IZIB U BEOGRADU

Institut Zaštita Preventiva DOO (IZIB) je otvorio ogranak u Beogradu, u ulici Zahumska br. 26 u naseljenom području Zvezdara.
Posebne pogodnosti nudimo novim klijentima u Beogradu!

Bezbednost i zdravlje na radu

USLUGE

 • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Lice za bezbednost i zdravlje na radu
 • Koordinator u fazi izrade projekta i koordinator u fazi izvođenja radova
 • Pregled primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad
 • Pregled i ispitivanje opreme za rad
 • Pregled i ispitivanje instalacija za sve fluide
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta elektro i gromobranskih instalacija
 • Revizija postojeće dokumentacije
 • Izdavanje mišljenja na projektno tehničku dokumentaciju
 • Izrada spoljne tehničke kontrole na projektno-tehničku dokumentaciju
 • Ocena izvedenih radova
 • Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenje, fizičke i hemijske štetnosti)
 • Stručna obuka radnika

OBLAST MAŠINSTVA

 • Ispitivanje rezervoara, sudova i cevovoda
 • Ispitivanje ultrazvukom
 • Ispitivanje termičkih postrojenja
 • Ispitivanje kvaliteta izolacije i korozije
 • Ispitivanje gasnih instalacija, opreme i uređaja
 • Kontrola sudova
 • Ispitivanje liftova
 • Klimatizacija i ventilacija

OBLAST ELEKTROTEHNIKE

 • Merenje otpora izolacije
 • Merenje otpora uzemljenja
 • Merenje otpora zaštitnog strujnog kola
 • Merenje napona koraka
 • Podešavanje releja


Zaštita od požara

USLUGE

 • Izrada Planova zaštite od požara
 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
 • Izrada Normativnih akata zaštite od požara
 • Izrada Programa obuke
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Pregled, ispitivanje i servis stabilnih sistema za gašenje požara
 • Ispitivanje hidranata
 • Pregled i ispitivanje aparata za gašenje požara
 • Pregled, ispitivanje i servis dojavnih sistema
 • Projektovanje stabilnih instalacija za gašenje požara
 • Projektovanje sistema za dojavu požara
 • Obuka radnika koji prevoze opasne materije (ADR)
 • Protiveksplozijska zaštita
 • Određivanje zona opasnosti
 • Izrada pravilnika za održavanje
 • Obuka radnika iz »Ex« zaštite
 • Pregled i ispitivanje instalacije i opreme i »Ex« izvedbi
 • Kategorizacija osobina materijala iz procesa prema standardu
 • Kontrola i nadzor proizvodnje uređaja u »Ex« izvedbi


Vanredne situacije

USLUGE

 • Izrada Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Izrada Plana zaštite i spašavanje u vanrednim situacijama
 • Izrada Plana zaštite od udesa u vanrednim situacijamaZaštita životne sredine

USLUGE

 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Procene rizika od hemijskog udesa
 • Monitoring
 • Prethodna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu
 • Detaljna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu


ZA VAS IZDVAJAMO NAJTRAŽENIJE USLUGE


IZIB je konsultanska licencirana kuća koja Vam nudi usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protiv požarne zaštite, životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu regulisana je obaveza poslodavca da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji ima licencu izdatu od Ministarstva i nadležne uprave.

Izrada Akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je u obavezi da uradi procenu za svako radno mesto.

Izrada Procena ugroženosti i Planova zaštite od udesa u vanrednim situacijama

Od 2017. godine subjekti moraju probaviti saglasnost od MUP-a i na Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i na Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Institut Zaštita Preventiva DOO ima 3 (tri) licence za izradu Procene rizika. Ovlašćeni smo za izradu Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, kao i Planova zaštite od udesa.

Pregled i ispitivanje opreme za rad i elektro instalacija

Po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je u obavezi da vrši periodične preglede opreme za rad koja je podložna ispitivanju i da o ispravnosti mašina dobije stručni nalaz. Periodično ispitivanja opreme se obavlja u intervalu ne dužem od 3. godine. IZIB je licencirana kuća od strane ovlašćenog ministarstva.

Izrada Pravila ZOP sa planom evakuacije i Planova ZOP

Shodno Zakonu o zaštiti od požara, svi subjekti koji su razvrstani u jednu od tri postojeće kategorije ugroženosti od požara, MORAJU da imaju urađena Pravila ZOP. Prva i druga kategorija ugroženosti od požara, moraju pored toga da imaju urađen i Plan zaštite od požara.

Obuka radnika iz BZR i ZOP

Poslodavac je u obavezi da vrši periodičnu obuku zaposlenih radnika za bezbedan i zdrav rad i to: za radna mesta sa povećanim rizikom jednom godišnje, dok je za ostala radna mesta period obučavanja 4 godine. Iz oblasti zaštite od požara poslodavac je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih u roku od 30 dana od dana stupanja radnika na posao.

CENTAR ZA EDUKACIJU

Višegodišnje iskustvo Instituta za integrisanu bezbednost, dovelo je do neophodnosti obrazovanja Centra za edukaciju. Uzevši u obzir dosadašnje aktivnosti Instituta po pitanju edukacija, obrazovanja i njima srodnih aktivnosti, kao i podatak da Institut u realizaciji određenih projekata ima saradnju kako sa državnim tako i sa Pokrajinskim institucijama, Ministarstvima i drugim relevantnim institucijama, prepoznali smo značaj obrazovanja posebnog Centra koji ima permanentan zadatak da prati stanje „na tržištu“ i kroz određene projekte, pristupi realizaciji istih.

U tim „nastojanjima“ prepoznavanja onog što je bitno za određene grane delatnosti, poseban odabran tim stručnjaka od strane Instituta, čini tim Centra za edukaciju. Tim je fokusiran na određene projekte i prepoznaje one delove sistema, subjekte preduzeća, kompanije, institucije, javne ustanove kojima je radi daljeg uspešnog rada neophodna usluga Centra za edukaciju. Zakoni i ostala podzakonska akta koja se poslednjih nekoliko godina ubrzano transponuju i usvajaju, ne ostavljaju mogućnost onima koji treba da ih primenjuju da se sa njima upoznaju, a i u mnogim slučajevima sami korisnici nisu svesni obaveze njihove primene, pa ih ili ne primenjuju ili ih primenjuju u znatno manjoj meri. Otuda zadatak tima da ceo taj posao oko primene, uobliči i kroz odabrane iskusne predavače, pomogne svima onima koji imaju potrebu za takvom ili određenom vrstom edukacije.

VIŠE

Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara,
životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama!

KONTAKTIRAJTE NAS

O nama

Institut Zaštita Preventiva DOO se bavi inženjerskim delatnostima-tehničkim savetovanjima, konsalting uslugama iz oblasti zaštite od požara, protiveksplozijske zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i iz oblasti vanrednih situacija. Vršimo i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, opreme za rad, uslova radne okoline.

Odlikujemo se visokom stručnošću u svom radu. Sposobni smo da u kratkom vremenskom roku pomognemo kod otklanjanja nedostatka konstatovanih rešenjima odgovarajuće inspekcije. (Inspekcija rada, zaštite od požara i inspekcija zaštite životne sredine).

Saradnici smo mnogih pravnih lica koja se bave poslovima bezbednosti na radu, bezbednosti od požara kao i zaštite životne sredine i u okviru te saradnje pomažemo komitentima, preduzećima i preduzetnicima kod ostvarivanja njihovih zahteva.

About Us

Kvalitet usluga

100%

561

URAĐENIH PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

151

URAĐENIH PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

1551

ZADOVOLJNIH KLIIJENATA

103

GDE SMO ODGOVORNO LICE ZA BZR

Najčešća pitanja i odgovori

LICENCE

U saradnji sa Institutom Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada smo realizovali projekat Izrade plana zaštite od udesa u vanrednim situacijama sa aspekta terorističkih aktivnosti, i ostvarili kvalitet u našem daljem poslovanju. Projekti su urađeni u roku i na isti je dobijena saglasnost MUP-a.

SEKTOR ZA BEZBEDNOST -- MERKATOR CENTAR DOO

Angažovali smo ovu firmu za izradu dokumentacije iz oblasti zaštite od požara, za izradu Plana zaštite od požara, mogu samo da kažem da je sve završeno u predviđenom roku, i na isti Plan je dobijena saglasnost MUP-a. Preporuka za Institut, imaju profesionalni pristup, i što je bitno kvalitet je zagarantovan!

SEKTOR ZA PROTIV POŽARNU ZAŠTITU -- JEDINSTVO A.D.

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini od strane firme Institut Zaštita Preventiva DOO je realizovana u dogovorenom roku i na visokom nivu profesionalnosti.

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU -- KRIVAJA DOO

KONTAKT

NAŠA LOKACIJA

Heroja Pinkija 55, 21000 Novi Sad
Ogranak: Zahumska 26, (Zvezdara) 11000 Beograd

E-MAIL

centar-preventiva@eunet.rs
direktor@procena-rizika.com

POZOVITE NAS

Novi Sad - 021 6526 715, 021 6398 449 - FAX

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak: 08 - 16 h

PITAJTE NAS

Ime *

Naziv firme *

E-mail *

Naslov

Tekst poruke *

* Ova polja su obavezna.

NOVI SAD

Heroja Pinkija 55

BEOGRAD

Zahumska 26 (Zvezdara)